ביטוח אדריכלי הדרך שלכם להגן על עצמכם בפרויקט הבא שלכם

כמו במקצועות רבים אחרים, גם אדריכלים זקוקים לביטוח אחריות מקצועית אשר ילווה אותם לכל אורך הדרך ויאפשר להם, לבצע את עבודתם ברוגע המתבקש ואף לישון היטב בלילות. הביטוח אותו רוכש לעצמו האדריכל, מכסה מקרים בהם התגלו תקלות בעבודה – פעמים רבות עלולות התקלות לגרום לאדריכל לקריסה משמעותית עד כדי איבוד כל רכושו בשל התקלה עליה הוא נדרש לשלם מכיסו. פוליסת הביטוח, היא שתאפשר לו להמשיך בעבודתו ובחייו הפרטיים, מבלי שיינזק ובמקביל לשלם עבוד התקלה כראוי וכנדרש, כחלק בלתי מתפשר מהמחויבות המקצועית עבור הלקוח.

מדוע חשוב לרכוש פוליסת ביטוח

גם אדריכל מקצועי ואיכותי ככל האפשר, יכול להגיע למצב בו הוא "נכשל" בתכנון ובביצוע העבודה שהוא נדרש לספק עבור לקוחותיו. אין ספק כי ככל שהמקצועיות עולה והניסיון גדל, כך הסיכוי שתהיינה תקלות הולך וקטן, אך בכל זאת, תקלות עתידות להתרחש ועל כן יש צורך בפוליסה אשר מכסה את האדריכל מנזקים כספיים שעתידים להיגרם לו ובין היתר מתביעות כנגדו וכנגד עבודתו. כל עוד לאדריכל פוליסת ביטוח ובמידה והוגשה כנגדו תביעה, אזי יעביר האדריכל את התביעה לחברת הביטוח והיא זו שתנהל אותה. בכל הקשור לאדריכלים, על פי רוב התביעה תוגש לאחר זמן מתום ביצוע העבודה, כך שהפוליסה התקפה תאפשר הגנה מקסימאלית. ביטוח אדריכלים הוא כלי עבודה לכל דבר ועניין ועל כן יש לקחת בחשבון הוצאה זו ובעיקר אם העבודה היא עצמאית וכוללת עובדים במשרד.

מה חשוב לבדוק לפני שחותמים על פוליסה

הפוליסה על פי רוב מאגדת בין היתר: אובדן מסמכים, הוצאות דיבה והשמצה, הוצאות עבור מרמה ואי יושר של עובדי האדריכל המבוטח ועוד. חשוב מאוד לבדוק לפני שחותמים ומתחילים את הפוליסה את תקופת הזמן הרטרואקטיבית שהפוליסה מכסה. עוד חשוב לעצור לרגע ולהחליט על חוק ההתיישנות – חוק שקובע כי תביעה מתיישנת לאחר 7 שנים מהרגע בו נודע לתובע אודות הנסיבות להגשת התביעה. פוליסת האדריכלים קובעת סעיף נוסף והוא הכיסוי המשפטי במקרים בהם מוגשת תביעה פלילית נגד הנתבע.

האחריות המקצועית המוענקת על יד הפוליסה כוללת את איכות העבודה של האדריכל בכל עבודה אותה הוא מבצע, החל מבניית מבני מגורים, דרך הקמת גשרים ומה שביניהם. הביטוח הוא ההגנה הטובה ביותר אותה יכול האדריכל וניתן אף לומר חייב האדריכל לרכוש לעצמו.

לסיכום, פוליסת ביטוח אחריות מקצועית עבור אדריכלים היא כלי עבודה חשוב מאוד שאין לפסוח עליו. רק פוליסת הביטוח יכולה להבטיח כיסוי מלא של נזקים אשר נגרמו במהלך העבודה ולמנוע מהאדריכל להתמודד עם סיטואציות קשות לרבות, תביעות שמשנות את חייהם של האדריכלים אשר לא השכילו להחזיק בפוליסה המתבקשת. נכון להיום פוליסת הביטוח היא חלק בלתי נפרד מהוצאות העסק של כל אדריכל.