תכנון עירוני

תכנון עירוני הוא תחום חשוב בכל משרד אדריכלים והינו משמעותי ביותר לאופיים של כל עיר או מקום ישוב ולאיכות החיים בהם.
תכנון עירוני מתייחס להגדלה של העיר ולפיתוח שטחיה הציבוריים ושכונותיה. כל מקום ישוב הינו ייחודי בצורה ובמבניו השונים ויש להקפיד בתכנון העירוני לשמור עליו, בד בבד עם הרחבתו והכנסת אלמנטים חדשים בשטחו כגון שכונות מגורים, מבני ציבור, שטחים ציבוריים, גינות משחקים וכדו'.

מהו תכנון עירוני?

לכל רשות מקומית ועיר בישראל קיימת תוכנית של תכנון עירוני (תב"ע).
המושג "תכנון עירוני" מתייחס לתכנון מבנים ושטחים שנכללים במרחב.
בתכנון עירוני יש לשלב את הנתונים הפיסיים של השטח בד בבד עם התאמתו למגורים ולמחייה ברמת חיים גבוהה ככל האפשר.
כדי לבצע תכנון עירוני יש לקחת בחשבון פרמטרים שונים המאפיינים את העיר, כגון: מאפיינים סביבתיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים שלה.
כמו כן, יש לקחת בחשבון גם את מאפייני האוכלוסייה הגרה במקום ואת צרכיה ודרישותיה.
התכנון העירוני מתייחס לפיתוח סביבתי, לתכנון של כבישים, בטיחות העיר,  וכמובן תכנון הבנייה הפרטית והציבורית.
לפיכך, ניתן להבין, כי תכנון עירוני הינו מורכב ביותר, דורש התמודדות עם אתגרים מסוגים שונים ורמה גבוהה של מקצועיות משולבת עם יצירתיות מחשבתית.
יש גם לקחת בחשבון בתכנון את קצב גידולה של העיר ואת הצפי המיועד לשנים הבאות.
תכנון עירוני מתייחס לא רק לשטחים חדשים הנבנים בעיר, אלא גם לאזורי מגורים ישנים המיועדים לחידוש ולשיפוץ בתוכה.

מהם מאפייני התכנון העירוני?

עיצוב עירוני חזותי – תכנון עירוני מתייחס לעיצוב החזותי של העיר – זה המתחדש וזה הקיים וכמובן לעיצוב השטחים והשכונות החדשות של העיר. כל זאת, כדי ליצור לה צביון ייחודי ולשמור על זה הקיים.
בטיחות העיר – אחד הגורמים המשמעותיים בתכנון עיר הוא שמירה על בטחון תושביה. ולכן, יש לתכנן בכובד ראש את נושא הבטיחות בה.
באופן מעשי מדובר על תכנון של מדרכות מרווחות ובטיחותיות לטובת הולכי הרגל, תכנון של שבילים מיוחדים לרכיבה על אופניים ויצירת אזורים האסורים לכניסת רכבים.

שירותי תחבורה ציבורית עירונית – נושא התחבורה הציבורית, המאפשרת ניידות קלה ונוחה לאזורי העיר השונים, הינה חשובה ביותר לרווחתם של תושבי העיר.
לכן, יש צורך להקפיד על תכנונה הנכון. תכנון תחבורתי נכון יתאים בין מידת צפיפות האוכלוסייה בשכונות מסוימות לבין תדירות התחבורה הציבורית, יצמצם את פקקי התנועה וישים דגש על דרכי יציאה וכניסה לשכונות השונות וכן אל העיר ומהעיר החוצה.

תכנון סביבתי השומר על הסביבה – בכל תכנון סביבתי מודרני ישנה הקפדה על חיסכון באנרגיה ובמשאבים סביבתיים וכן שמירה על הסביבה ועל הנוף הטבעי .

– תכנון עירוני ייחודי לכל עיר – לכל עיר יש צביון וייחודיות משלה ותפקידו של האדריכלי המתכנן את העיר הוא לשמור על אותו צביון, הן בצורתם של מבני המגורים הפרטיים והן בזה של המבנים הציבוריים והמסחריים שיוקמו בעיר.

גישות שונות לגבי תכנון עירוני

הגישה הרציונלית-כוללנית

לפי גישה זו יש להתייחס לתכנון העירוני בדרך רציונלית ומדעית ובצורה מבוקרת.
בגישה זו נערך התכנון העירוני בשלבים:

– איסוף נתונים וניתוחם

– זיהוי בעיות פוטנציאליות

– בהתחשב בבעיות – ציון המטרות לטיפול בכל בעיה

– הצעת פתרונות

– בחירת פתרון וביצועו

הגישה המספקת

גישה זו של תכנון עירוני אינה מוותרת לחלוטין על השיטה הרציונלית, אלא מעדיפה את שילובה עם שיקולים מעשיים בשטח.
מטרתה היא פתירת הבעיות בצורה מספקת, כך שתשתלב עם נתוני השטח ולאוו דווקא חיפוש אחרי השיטה האידיאלית לפתרון.

גישת "התוספת המקוטעת"

גישה זו מחפשת אחר תכנון עירוני שימצא את הדרך הנכונה לשלב בין מציאת פתרון לבעיה עכשווית ולמנוע בעיות עתידיות.
בגישה זו, פחות מדגישים את התהליך ואת איכותו.
תכנון שכזה מתייחס לכל בעיה בנפרד ולא לפתרון כולל ומיישם את הפתרון מיידית ככל האפשר בשטח.
עצם העובדה שנוצר רק תהליך חלקי ומקוטע אינה נחשבת לחיסרון, אלא מתרכזת ביכולתו של הפתרון להתאים עצמו למציאות העכשווית בשטח.

תכנון אסטרטגי

גישה זו של תכנון עירוני יוצרת שילוב בין גישה כוללנית של תכנון המיועד לטווח הארוך, בד בבד עם נתינת פתרונות מעשיים בשטח בהווה.
בגישה זו יש פחות הסתכלות על העתיד ויותר על מה שניתן ליישם כעת בשטח.
לכן, התכנון האסטרטגי עובד ברוח "הגישה המספקת" ומתייחס לטווחי זמן ביניים – "העתיד הרצוי כעת" ולא לעתיד הרחוק.

איך מתבצע תהליך של תכנון עירוני?

חזון העיר – מהו חזון העירייה או הרשות המקומית לגבי העיר, גודלה, הייחודיות שלה, מוסדות בעיר, שכונות חדשות, פיתוח תחבורה וכדו'.

הצגת התכנון – התכנון מוצג בפני ראש העיר ולאחר שיאשר אותו הוא יוצג בפני ועדת ההיגוי ומליאת המועצה.
כמו כן יש חשיבות רבה להצגת התכנון בפני התושבים, כדי שיתייחסו לנושאים המוצעים בתכנון פרופיל העיר, יביעו דעתם ויציעו דרכים לטיפול בבעיות השונות.
אפשר לעשות זאת דרך מתנ"סים, התכנסויות או דיוור לביתם.

הכנת נושאים חשובים להתייחסות ולפעולה – זהו השלב בו נאספים כל הממצאים שהושגו עד עתה: נתוני הרקע של העיר, נתונים פיסיים, חברתיים וכלכליים ודעות התושבים.
לפיהם, תוכן רשימה של נושאים שיש להתייחס אליהם כדי להתחיל לבצע בפועל את התכנון העירוני.
את הנושאים הללו מגבשת ועדת ההיגוי של העיר וקובעים את סדר העדיפויות לטיפול בבעיות השונות.
את הנושאים וסדר פעולתם הצפוי מציגים בפני ראש העיר.

הקמת קבוצות משימה – המחולקות לפי תחומים, כשלהן מתווספים אנשי מקצוע האמורים לתת את הפתרונות בשטח.
לכל תחום קובעים מטרות אופרטיביות ולוחות עמידה בזמנים.

איסוף התוכניות השונות הממוקדות לתוכנית אחת כוללת – בשילוב של התייעצויות עם מערכות עירוניות שונות הנוגעות ליעדי התכנון ויישומו.

התחלת הביצוע בשטח – עם סיום ההתייעצויות וסיכום התכנון העירוני המוצע על כל היבטיו, מתחיל הביצוע בשטח באישור מליאת המועצה.
את התכנון העירוני מיישמים באופן הדרגתי ברחבי העיר.