לקוחות

באדמה, באוויר ובים, בישראל או בחו"ל, בבנייה ציבורית או פרטית.
במשך השנים הייתה לנו הזכות לעבוד עם לקוחות מדהימים, מהגדולים ומהמפורסמים בישראל.
אלו רק חלק מהם: