בית הראל(הקריסטל)

לקוח / הראל חברה לביטוח / נכסי קריסטל למסחר (ר"ג) בע"מ

מקום /

גודל / 42,000 מ"ר

סטטוס /

 תוספת 20 קומות למבנה משרדים של 10 קומות מעל 4 מרתפי חניה במתחם הבורסה ברמת גן.

Share Your Advertise