תחרות היכל המשפט,ירושלים

לקוח / מנהלת הבינוי הממשלתי

מקום /

סטטוס /

איחוד בתי המשפט בירושלים למתחם אחד.
שת"פ עם משרד HQ אדריכלים

Share Your Advertise