קריית אקרשטיין

לקוח / אקרשטיין/מבני תעשיה

מקום /

גודל / 130,000 מ"ר

סטטוס /

מתחם משרדים ותעשייה עתירת ידע -4 מבנים של 10 קומות מעל קומה מסחרית ו – 4 מרתפי חניה תת – קרקעית .

Share Your Advertise