קריית הממשלה

לקוח / דניה/מנרב עסקה משותפת

מקום /

גודל / 110,000 מ"ר

סטטוס /

בניין משרדים בן 38 קומות מעל 2 קומות מסחריות ו-5 מרתפי חניה, משמש את משרדי הממשלה ומשרדים פרטיים.
הבניין תוכנן במספר שלבים, תוך כדי התכנון נוספו 10 קומות מסחריות והתווספה מעלית חיצונית לבניין.

Share Your Advertise