פז-משרדים ומרכז בקרה

לקוח / פז

מקום /

גודל / 5,000 מ"ר

סטטוס /

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים לבנין משרדים ומרכז שליטה ובקרה ארצי במתחם בתי הזיקוק

Share Your Advertise