מתחם ערבי נחל,גבעתיים

לקוח / אפריקה ישראל

מקום /

גודל / 300 יח"ד

סטטוס /

הצעה לפרויקט פינוי בינוי –  2 מגדלי מגורים חדשים, תחליף לבנייני מגורים ישנים –
שת"פ עם משרד שוורץ-בוסנסוף.

Share Your Advertise