מרכז עסקים, משרדים ומלון לוסקה, זמביה

לקוח / SAVOY HOTELS

מקום /

גודל / 200,000 מ"ר

סטטוס /

מרכז עסקים, משרדים ומלון לוסקה, זמביה

Share Your Advertise