מרכז לוגיסטי-מכשירי תנועה

לקוח / מכשירי תנועה

מקום /

גודל / 50,000 מ"ר

סטטוס /

מרכז לוגיסטי חברת מכשירי תנועה הכולל אולמות תצוגה, משרדים, מוסך ועוד

Share Your Advertise