מגורים ומסחר,מינסק בלרוס

לקוח / SvitLand Development Limited

מקום /

סטטוס /

מתחם מגורים הכולל 3 מגדלים בני 25 קומות כל אחד,450 יחידות דיור,כ-1,000 מ"ר שטח מסחרי מעל ל-2 מפלסי חניה

Share Your Advertise