מגדל מנור,תחרות

לקוח / פרטי

מקום /

גודל / 80,000 מ"ר

סטטוס /

תחרות תכנון מגדל משרדים כולל שימור בניין סיפולוקס הישן בתל אביב.

Share Your Advertise