מגדל אלדן, תל-אביב

לקוח / אלדן

מקום /

גודל / 80,000 מ"ר

סטטוס /

מגדל משולב משרדים ומגורים בן  30 קומות: 20 קומות משרדים,  10  קומות עליונות  של מגורים .

Share Your Advertise