הייטק-פארק

לקוח / גנדן נדל"ן

מקום /

גודל / 70,000 מ"ר

סטטוס /

שלב ראשון במתחם NICE – בניין אמבלייז ובניין  SAP הייטק פארק ברעננה ברחוב זרחין. הפארק כולל 6 מבנים בני 8-10 קומות מעל 3 מרתפי חניה.

Share Your Advertise