בניין MDC,רמת החייל

לקוח / הברזל 15 עסקה משותפת

מקום /

גודל / 15,000 מ"ר

סטטוס /

בניין משרדים בן 6 קומות מעל 4 מרתפי חניה מיועד למרפאות

Share Your Advertise