בניין שער הסיטי,רמת גן

לקוח / מזל וברכה (1970) בע"מ

מקום /

גודל / 20,000 מ"ר תוספת 7,000 מ"ר

סטטוס /

מגדל משרדים של 7 קומות מעל 4 קומות מרתפי חניה באזור הבורסה בר"ג. לבניין התווספו 7 קומות .

Share Your Advertise