בניין משרדים, ראשל"צ

לקוח / מגדל חברה לביטוח

מקום /

גודל / 15,000 מ"ר

סטטוס /

בניין משרדים בן 8 קומות מעל 2 קומות מסחר ומרתף חניה

Share Your Advertise