בניין משרדים, הנחושת

לקוח / אלתירא נכסים

מקום /

גודל / 10,000 מ"ר

סטטוס /

 בניין משרדים ברמת החייל בן 7 קומות מעל קומה מסחרית ושלושה מרתפי חניה ברחוב הנחושת רמת החייל.

Share Your Advertise