בית המילניום, רעננה

לקוח / מליסרון

מקום /

גודל / 32,000 מ"ר

סטטוס /

בנין לתעשיות עתירות ידע עם 3 קומות חניה עילית ו – 8 קומות טיפוסיות -הושלם,
הוספת מלון עסקים בבנייה- בן 12 קומות, 3 חניונים תת-קרקעיים, 150 חדרים.

Share Your Advertise